- Skjerve (Granvin), 12. Juni 2020 -

- Utsyn frå Kollskår mot Øvre Vassenden, 12. Juni 2020, 14:44 -