- Skjerve (Granvin), 12. Juni 2020 -

- Jørdre, 12. Juni 2020, 13:32 -