- Voss, 8. Juni 2020 -

- Sjuskjære eller Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) i Mølsterberget, 8. Juni 2020, 15:41, +17C -