- Bordalen (Voss), 7. Juni 2020 -

- Hytter på Litrane (Hyttefelt ovanfor Kvitno), 7. Juni 2020, 14:55 -