- Bordalen (Voss), 7. Juni 2020 -

- Tesdal sett ovanfor Kvitno, 7. Juni 2020, 15:26 -