- Mønshaugen, 5. Juni 2020 -

- Vike med Øvre Auro og Vivås bak, 5. Juni 2020, 13:06, +17C -