- Palmafossen, 4. Juni 2020 -

- Kyr på beite i Kvitlii, 4. Juni 2020, 13:06, +12C -