- Voss, 3. Juni 2020 -

- Rogne sett frå Hanguren , 3. Juni 2020, 15:32, +22C -