- Voss, 3. Juni 2020 -

- Nedre Ringheim sett frå Hanguren, 3. Juni 2020, 15:30, +22C -