- Palmafossen, 3. Juni 2020 -

- Nytt bustadfelt på Rene sett frå Hanguren, 3. Juni 2020, 15:33, +22C -