- Voss, 2. Juni 2020 -

- Hangurstoppen med Voss Gondol, 2. Juni 2020, 15:13 -