- Skulestadmo, 1. Juni 2020 -

- Kvitheim og Skulestadmo sett frå Øvsthus, 1. Juni 2020, 14:39, +24C -