- Liaset, 1. Juni 2020 -

- Utsyn få Liaset mot Lønavatnet og Skulestadmo, 1. Juni 2020, 13:49 -