- Kyte, 1. Juni 2020 -

- Travbane på Kyte, 1. Juni 2020, 13:28, +21C -