- Voss, 1. Juni 2020 -

- Flyane med Voss bak, 1. Juni 2020, 12:25, +19C -