- Voss, 1. Juni 2020 -

- Dyrvedalen sett nedanfor Øyane, 1. Juni 2020, 12:15, +19C -