- Voss, 19. Mai 2020 -

- Ringheim (Eggjane) frå ei blomstrande eng med Engkarse (Cardamine pratensis), 19. Mai 2020, 15:47, +14C -