- Skiple (Raundalen), 11. Mai 2020 -
- Skipleskyrkjegarden - Den gamle kyrkjegarden på Skiple, 11. Mai 2020, 11:12 -
Kyrkjegarden vart truleg teken i bruk 1812 til omalg 1904.