- Voss, 3. Mai 2020 -
- Biletparti frå nyevegen til Tverrberg, 3. Mai 2020, 12:48, +8C -