- Skulestadmo, 2. Mai 2020 -
- Flatekvålsteigen og Heglesteigen, 2. Mai 2020, 16:10, +9C -