- Palmafossen, 6. Mars 2020 -
- Her skal det koma nytt Kraftverk, demning og laksetapp, 6. Mars 2020, 14:41, +2C -