- Kløve, 11. Februar 2020 -
- Kvarakvål tidleg morgon i flott vinterdrakt, 11. Februar 2020, 08:35 -