- Vossestrand, 10. Februar 2020 -
- Vossestrand sett frå Haga, 10. Februar 2020, 15:22, +1C -