- Voss, 10. Februar 2020 -
- Voss frå Sivlevegen, 10. Februar 2020, 14:54, +2C -