- Voss, 10. Februar 2020 -
- Voss frå Raugstadvegen, 10. Februar 2020, 14:29, +2C -