- Voss, 8. Februar 2020 -
- Voss sentrum frå Bordalen, 8. Februar 2020, 12:09, +2C -