- Voss, 3. Februar 2020 -
- Med Voss Gondol på veg ned til nedre stasjon, 3. Februar 2020, 14:19, Nede 0C -