- Voss, 3. Februar 2020 -
- Store Ringheim, Hagebyen og Lundarosen, 3. Februar 2020, 14:14, Nede 0C -