- Voss, 3. Februar 2020 -
- Voss frå Hanguren, 3. Februar 2020, 13:47, Nede 0C -