- Voss, 1. Februar 2020 -
- Biletglimt frå Ungdommes Kulturmønstring i Voss Kulturhus, 1. Februar 2020 -