- Skulestadmo (Hangurstoppen), 9. Januar 2020 -
- Skulestadmo med Borstondi, Lønavatnet, Melsvatnet og Kvitheim frå Hangurstoppen, 9. Januar 2020, 14:58, Nede +2C-