- Myrdal, 8. Januar 2020 -
- Myrdal stasjon i tett snødrev, 8. Januar 2020, 07:46, -1C -