- Voss, 1. Desember 2019 -

- Vangskyrkja, 1. Desember 2019, 17:37, -1C -