- Voss, 1. Desember 2019 -

- Vangsgata har fått eit lite snødryss, 1. Desember 2019, 12:48, -3C -