- Voss, 21. November 2019 -

- Vangsgata, 21. November 2019, 06:41, -3C-