- Voss, 19. November 2019 -

- Knutepunkt Voss og Evangervegen mot Vangskyrkja, 19. November 2019, 08:08, 0C-