- Voss, 19. November 2019 -

- Torget med Simons Margreta-statuen og Vangskyrkja, 19. November 2019, 08:03, 0C-