- Skulestadmo, 18. November 2019 -

- Mellom Lundarvatnet og Melsvatnet mot Kvitheim, 18. November 2019, 15:1, +0,5C -