- Voss, 15. November 2019 -

- Biletglimt frå Skipingskonserten i Vangskyrkja ved Voss Sparebank, 15. November 2019 -
Voss Sparebank ved banksjef Jørund Rong gav 1.000 000.- kroner i støtte til oppgradering av rislingsanlegget i Vangskyrkja her representert ved prost Arild Hellesøy