- Voss, 15. November 2019 -

- Biletglimt frå Skipingskonserten i Vangskyrkja ved Voss Sparebank, 15. November 2019 -
Åshild Brunvoll akkompagnert av Nina Mork Brunvoll
" Meditation de Hebraique" av Ernest Bloch