- Voss, 14. November 2019 -

- Fullmåne over Vangskyrkja sett frå Vangsgata, 14. November 2019, 06:47, -6C -