- Voss, 14. November 2019 -

- Voss frå Roset i måneskinn, 14. November 2019, 02:28, -5C -