- Skulestadmo, 10. November 2019 -

- Lønavatnet mot Gråsida og Hangurstoppen, 10. November 2019, 14:25, -4C -