- Skulestadmo, 8. November 2019 -

- Melsvatnet med Hangurstoppen, Borstrondi og Lønahorgi bak, 8. November 2019, 11:17, -5C -