- Bergen, 4. November 2019 -

- Trengereid Stasjon, 4. November 2019, 10:48 -