- Voss, 3. November 2019 -

- Haustsola skin gjennom trea i Preategardsalleen, der det framleis er litt fargar igjen, men no går det mot slutten, 3. November 2019, 13:53, +5C -