- Voss, 2. November 2019 -

- Park Panorama, Holbergsplassen og Prestegardslandet, 2. November 2019, 14:08, +5C -