- Voss, 2. November 2019 -

- Voss sett ovanfor Roset, 2. November 2019, 12:49 -