- Voss, 2. November 2019 -

- Bordalen sett ovanfor Roset, 2. November 2019 -