- Voss, 2. November 2019 -

- Skogshytta vert fyrt opp, 2. November 2019, 12:12, +3C -